Peter Pilinský - Kandidát na starostu Peter Pilinský - Kandidát na starostu

Volíme budúcnosť Rače

Ako majú vyzerať Rača, Krasňany, Východné a život v nich v roku 2022? Starosta Peter Pilinský sa po tretí raz uchádza o vašu priazeň v komunálnych voľbách s programom RAČA 2022. Vytváral ho pri spoločných rozhovoroch s vami, po poradách s odborníkmi a s prihliadnutím na volanie rodákov po zachovaní tradičných hodnôt komunít tak, ako sa formovali po dlhé roky.

Odpočet práce starostu a poslanca Petra Pilinského

Peter Pilinský

Nezvykol som v minulosti robiť nejaké odpočty. Ani teraz vás nebudem obťažovať množstvom detailov a rečí. Viem, že ľudia si po pár dňoch na všetko nové, čo sa urobilo, dosiahlo a vybavilo, zvyknú. Lenže spätný pohľad na tých osem rokov, počas ktorých som mal možnosť ovplyvňovať dianie ako starosta alebo mestský poslanec, ma napĺňa dobrým pocitom. Ak máte chuť, pozrite si výber z projektov, ktoré ma napĺňajú hrdosťou na spoločne dosiahnuté výsledky pre Raču, Krasňany a pre Východné.

Čo sme doteraz spolu dosiahli?

Voľnočasový areál s amfiteátrom v Knižkovej doline

1.
Voľnočasový areál s amfiteátrom v Knižkovej doline

Nielenže sme obnovili vyhoretý amfiteáter, ale zrekonštruovali sme celú plochu, zázemie pre účinkujúcich, vykonali sadovnícke úpravy a vybudovali bufet a klubovňu.

Základná škola Hubeného

2.
Základná škola Hubeného

Komplexná rekonštrukcia s výmenou okien, so zateplením a s realizáciou novej fasády.

Základná škola Tbiliská

3.
Základná škola Tbiliská

Komplexná rekonštrukcia vnútorných priestorov s výmenou okien, zateplením a realizáciou novej fasády.

Materská škola Barónka

4.
Materská škola Barónka

Komplexná rekonštrukcia vnútorných priestorov škôlky, nadstavba s rozšírením o 2 triedy, zateplenie, výmena okien, nová fasáda a revitalizácia školského dvora.

Materská škola Gelnická

5.
Materská škola Gelnická

Komplexná rekonštrukcia vnútorných priestorov škôlky vrátane rozvodov inštalácií, zateplenie, výmena okien a nová fasáda na zníženie energetickej náročnosti prevádzky.

Materská škola Tbiliská

6.
Materská škola Tbiliská

Rekonštrukcia vnútorných priestorov škôlky, sociálnych zariadení, rozvodov inštalácií, zateplenie, výmena okien a nová fasáda.

Materská škola Šajby

7.
Materská škola Šajby

Rozsiahla rekonštrukcia celej škôlky aj s jedálňou. Výmena podláh, okien, inštalácií, zateplenie fasády a rozšírenie kapacity.

Materská škola Plickova

8.
Materská škola Plickova

Škôlka prešla rozsiahlou obnovou zvnútra aj zvonka, navyše je pre deti vybudovaný celkom nový školský dvor s hracími a oddychovými prvkami.

Denný stacionár na Plickovej

9.
Denný stacionár na Plickovej

Rača je jednou z mála mestských častí Bratislavy, ktoré vybudovali nový denný stacionár pre seniorov. Na budove boli vykonané rozsiahle opravy, rekonštrukcia a vynovila sa aj záhrada s oddychovou zónou.

Revitalizácia Karpatského námestia

10.
Revitalizácia Karpatského námestia

Vďaka úspešnému projektu na čerpanie eurofondov sa na Komisárkach vykonali sadové úpravy, vybudovala oddychová zóna a tiež detské ihrisko a športovisko.

Obnova parku na Hubeného

11.
Obnova parku na Hubeného

V roku 2018 bol revitalizovaný a modernizovaný park na Hubeného ulici v Krasňanoch. Okrem sadovníckych úprav a novej výsadby zelene pribudli nové hracie a oddychové prvky.

Street Workout zóna

12.
Street Workout zóna

Na školskom dvore ZŠ Tbiliská sme aj vďaka spoluúčasti dobrovoľníkov vybudovali obľúbenú street workout zónu na cvičenie pod holým nebom.

Športový areál pri ZŠ Tbiliská

13.
Športový areál pri ZŠ Tbiliská

V rámci budovania a obnovy športového ihriska realizujeme uloženie celoročne využiteľného povrchu futbalového ihriska. Nechýba obnova bežeckej dráhy, hokejbalového ihriska a plochy na basketbal. V areáli sa osadí umelé osvetlenie, ktoré predĺži počet hodín na jeho využívanie v jesenných či jarných mesiacoch.

Výťah pre znevýhodnených školákov

14.
Výťah pre znevýhodnených školákov

V budove ZŠ Tbiliská realizujeme výstavbu výťahu, ktorá školákom so zdravotným znevýhodnením umožní ďalšie vzdelávanie s rovesníkmi bez potreby navštevovať špecializované zariadenie.

Vynovený zberný dvor

15.
Vynovený zberný dvor

V porovnaní s minulosťou majú dnes Račania možnosť odvážať veľkorozmerný odpad do kultivovaného zberného dvoru na Šajbách. Veríme, že je to jeden z mnohých krokov na prevenciu čiernych skládok.

Odvoz separovaného odpadu

16.
Odvoz separovaného odpadu

Na území mestskej časti – prioritne však v lokalitách s rodinnými domami – sme spustili pilotný projekt odvozu separovaného odpadu. Umožnilo nám to v spolupráci s OLO rušiť zberné hniezda, ktoré sa pre nedisciplinovanosť používateľov menili na smetiská a obťažovali ľudí zo susedstva.

Obnova zdravotného strediska

17.
Obnova zdravotného strediska

V rámci obnovy majetku mestskej časti sa dostalo na rad aj zdravotné stredisko na Tbiliskej ulici. Pacienti a lekári tak navštevujú alebo pracujú v zmodernizovaných priestoroch.

Záchrana Obecnej záhrady

18.
Záchrana Obecnej záhrady

Obecná záhrada bola v roku 2010 zarasteným a nepoužiteľným priestorom. Vďaka spolupráci s dobrovoľníckym spolkom je dnes zelenou oázou v centrálnej časti Rače, ktorá je otvorená aj pre verejnosť a využíva sa tiež na malé spoločenské akcie.

Červená lisovňa pre vinárov

19.
Červená lisovňa pre vinárov

Ak chceme zachrániť vinohrady, musíme podať producentom pomocnú ruku, aby mali odbyt pre svoje výrobky. V Červenej lisovni, kde sme urobili viaceré úpravy podľa návrhov vinárov, sa pravidelne konajú akcie, na ktoré chodia ľudia zo širokého okolia.

Unikátna cyklotrasa JuRaVa

20.
Unikátna cyklotrasa JuRaVa

Spoločné dielo Rače, Svätého Jura a Vajnôr je príkladom, ako zvýšiť kvalitu života pre obyvateľov a zároveň poskytnúť alternatívny spôsob dopravy. Napĺňa ma hrdosťou, keď od jari do jesene vidím na trase množstvo rodín na bicykloch či len na bežnej víkendovej prechádzke.

Pomoc FK Rača

21.
Pomoc FK Rača

Po dlhých rokoch sa podarilo splniť jednu z existenčných požiadaviek klubu FK Rača, ktorou bolo zverenie plochy futbalového ihriska do našej správy. To umožnilo zrealizovať ďalšie zlepšenia areálu, akými sú automatická závlaha, oplotenie či osvetlenie.

Záchrana vinohradov

22.
Záchrana vinohradov

V rámci záchrany neobrábaných vinohradov považujem za veľký krok fakt, že mesto Bratislava začalo dávať svoje zle udržiavané vinice do prenájmu skúseným pestovateľom za symbolické poplatky. Vďaka profesionálnej starostlivosti sú tieto vinice opäť v dobrej kondícii a nehrozí v nich výstavba.

Ani meter na výstavbu

23.
Ani meter na výstavbu

Na pôde mestského zastupiteľstva sme počas posledných ôsmich rokov nepreklasifikovali v územnom pláne ani jednu vinicu, ani jeden štvorcový meter na novú výstavbu.

Záchrana pomníkov

24.
Záchrana pomníkov

Staráme sa o pamiatky na území našej mestskej časti. Zrekonštruovali sme pomník padlým hrdinom v Parku J. M. Hurbana, opravili sochu ženy s dieťaťom od akademickej sochárky Ľudmily Cvendrošovej a tiež historický kamenný kríž Pri Pastierni na Karpatskom námestí. Navyše mesto po prvý raz pristúpilo aj k oprave fontán na Mudrochovej a Plickovej ulici.

Budujeme úplne novú škôlku

25.
Budujeme úplne novú škôlku

Okrem komplexnej rekonštrukcie súčasných škôlok budujeme aj úplne novú – na Novohorskej ulici pre zhruba 100 detí. Ušetrili sme pritom státisíce eur, keďže sme pripravili kvalitný projekt, ktorý uspel v žiadosti o grant od vlády.

Vážime si darcov krvi

26.
Vážime si darcov krvi

Rača pravidelne podporuje akcie pre darcov krvi. Ako jeden z iniciátorov som pyšný, že sa nám podarilo vybojovať, aby držitelia Zlatej Janského plakety cestovali verejnou dopravou opäť zadarmo.

Milióny pre Raču

27.
Milióny pre Raču

Ako sa hovorí, bez peňazí nie je muzika. Nie vždy na všetko, čo by sme chceli v Rači zlepšiť, stačí iba náš rozpočet. Preto na našom miestnom úrade skúsený tím pripravuje projekty na čerpanie mimorozpočtových zdrojov. Podarilo sa nám takto získať milióny eur!

Pomoc pre LBG Arénu

28.
Pomoc pre LBG Arénu

Od prvého momentu som bol zástancom myšlienky, aby sa nevyužité a pustnúce parcely na hranici Rače a Krasnian poskytli na vybudovanie športoviska. V súťaži návrhov vyhral projekt LBG Arény. Podporil som, aby investor získal pozemok do prenájmu za symbolickú sumu a tiež množstvo zmluvných výhod pri vstupe do športovísk pre našich školákov a škôlkarov.

Opravy ciest a chodníkov

29.
Opravy ciest a chodníkov

V Rači, Krasňanoch a na Východnom sa za posledné roky zrekonštruovalo množstvo ciest a chodníkov. Nemienime v tomto poľaviť, a po Račianskej, Púchovskej, Žitnej, Kubačovej, Trávnej, Koľajnej, Kadnárovej, Dopravnej, Albánskej, Lisovni, Peknej, Detvianskej či po Karpatskom námestí budeme v spolupráci s magistrátom pokračovať ďalšími úsekmi! Chodníky budú bezbariérové, ako to už je na Kubačovej, Cyprichovej, Peknej, Hubeného či Barónke.

Aké výzvy nás čakajú do roku 2022?

Peter Pilinský

Po ôsmich rokoch venovaných budovaniu a obnove vitálnych funkcií našej mestskej časti prichádza čas, aby sme si spolu Raču ešte viac užili. Sústredíme sa na nové projekty pre životné prostredie, voľný čas, šport, dopravu. Na rad sa dostane aj ďalšia fáza revitalizácie historických objektov v našej mestskej časti. Tiež bude treba zaviesť systém rezidenčného parkovania, ktorý uprednostní ľudí s trvalým pobytom pred cezpoľnými!

Prečo podporiť Petra Pilinského?

Peter má jasný plán, ako má vyzerať Rača

Pred voľbami budú zo všetkých strán zaznievať otrepané politické gestá. Peter Pilinský je praktický človek. Víziou pre rok 2022 ponúka jasné, zrozumiteľné a realizovateľné projekty pre lepšiu Raču, Krasňany a Východné.

PROGRAM RAČA 2022

Peter má skúsenosti ako 2-násobný starosta

Dokázal, že je dobrý gazda aj manažér

V rokoch 2010-2018 zažila mestská časť obdobie nevídaného rozvoja. Zrevitalizovala verejné priestranstvá, budovy škôl a škôlok, vybudovala nové zariadenia. Pilinský a jeho tím dokázali, že vedia dobre manažovať projekty a gazdovať so spoločným majetkom!

ZISTIŤ VIAC O PETROVI

Peter má skúsenosti ako 2-násobný starosta

Má za sebou odborný tím a spája patriotov

Spravovanie obce nie je žiadna teoretická disciplína, ale dennodenná práca s ľuďmi. Peter Pilinský má vybudovaný a vyskúšaný tím profesionálov na verejnú správu na čele s pani prednostkou. Ako rodený Račan sa dennodenne stretáva s odborníkmi a rešpektovanými osobnosťami, s ktorými konzultuje ďalšie kroky.

Stretnime sa spolu v Rači

Peter má skúsenosti ako 2-násobný starosta

Vinobranie 2018

Na vinobraní sa mi najviac páči to, že na jednom mieste stretnem množstvo kamarátov a známych. Je to šanca prehodiť pár slov o tom, ako sa darí v práci, rodine a či slúži zdravie. Tento rok máme vinobranie od piatka 14. do nedele 16. septembra. Neváhajte sa prihovoriť mi aj keď sa ešte nepoznáme, rád sa zoznámim pri dobrom občerstvení či medzi vystúpeniami známych spevákov.

FACEBOOK

Peter má skúsenosti ako 2-násobný starosta

Zápasy FK Rača

K nedeľným dopoludniam patrí okrem omše aj futbal. Snažím sa prísť do areálu FK Rača na Černockého ulici vždy, keď mi to čas dovolí. Dávam do pozornosti, že naši mladí futbnalisti po prvý raz v histórii postúpili do II. ligy! Určite si pár ich zápasov prídem pozrieť. Program mladšieho a staršieho dorastu nájdete tu:

ROZPIS ZÁPASOV

Máte vlastný nápad? Chcete byť informovaný?