Peter Pilinský - Kandidát na starostu Peter Pilinský - Kandidát na starostu

Volíme budúcnosť Rače

Ako majú vyzerať Rača, Krasňany, Východné a život v nich v roku 2022? Starosta Peter Pilinský sa po tretí raz uchádza o vašu priazeň v komunálnych voľbách s programom RAČA 2022. Vytváral ho pri spoločných rozhovoroch s vami, po poradách s odborníkmi a s prihliadnutím na volanie rodákov po zachovaní tradičných hodnôt komunít tak, ako sa formovali po dlhé roky.

Nevyužívaná vodná nádrž v Krasňanoch 
sa môže zmeniť na oázu oddychu

Revitalizácia opusteného a zatopeného kamenného lomu v popradskej prímestskej časti Kvetnica. Areál bude po realizácii projektu slúžiť športu, relaxu a umeniu. Ľudia z okolia si od toho sľubujú ďalší rozvoj cestovného ruchu a nové pracovné príležitosti. V zime sa bude na zamrznutom povrchu korčuľovať a v okolí behať na lyžiach.

Prečo sme začali tému venovanú Rači exkurziou pod Vysoké Tatry? Dôvodom je, že nad Krasňanmi má mestská časť Bratislava-Rača možnosť zrealizovať niečo veľmi podobné.

Výzva má názov Malá vodná nádrž Vajspeter.

Nevyužívaná vodná nádrž v Krasňanoch 
sa môže zmeniť na oázu oddychu

V minulosti ju JRD využívalo ako zdroj vody na zmiešavanie postrekov a sčasti na zavlažovanie vinohradov v okolí. Dnes je vlastníkom diela Villa Vino Rača, ale nevyužíva ju ako v minulosti a zvažuje jej odpredaj. Okolité pozemky majú vo vlastníctve rôzne štátne inštitúcie aj súkromní vlastníci.

V prípade získania nádrže a okolitých pozemkov do rúk Rače nejde o šprint na sto metrov, ale skôr o beh na dlhú trať. Určite by si vyžiadalo investície dať zariadenia znovu do poriadku aj ako prevenciu pred zaplavovaním Krasnian. Ale predstavte si, aký unikátny oddychový priestor by sme mohli získať len pár minút od ruchu veľkomesta!

„Bola by škoda zahodiť túto príležitosť. Preto sa získanie Vajspetra, oprava nádrže a vybudovanie prírodného oddychového environmentálneho areálu dostalo do môjho volebného programu,“ vysvetľuje Peter Pilinský, ktorý predstavil svoj volebný program Rača 2022.

V prípade citlivej revitalizácie vodných plôch s okolím a opustených či nevyužívaných lokalít však nemusíme chodiť vôbec ďaleko. Dobrým príkladom, ako môže dlho opustené miesto ožiť v súlade s prírodou, je aj bývalý družstevný rybník.
Pred pár rokmi ho od Villa Vino Rača získal do prenájmu schopný nájomca a stihol z neho vybudovať miesto vyhľadávané ľuďmi zo širokého okolia – nielen rybármi, ale aj celými rodinami s deťmi!

Prečo podporiť Petra Pilinského?

Peter má jasný plán, ako má vyzerať Rača

Pred voľbami budú zo všetkých strán zaznievať otrepané politické gestá. Peter Pilinský je praktický človek. Víziou pre rok 2022 ponúka jasné, zrozumiteľné a realizovateľné projekty pre lepšiu Raču, Krasňany a Východné.

PROGRAM RAČA 2022

Peter má skúsenosti ako 2-násobný starosta

Dokázal, že je dobrý gazda aj manažér

V rokoch 2010-2018 zažila mestská časť obdobie nevídaného rozvoja. Zrevitalizovala verejné priestranstvá, budovy škôl a škôlok, vybudovala nové zariadenia. Pilinský a jeho tím dokázali, že vedia dobre manažovať projekty a gazdovať so spoločným majetkom!

ZISTIŤ VIAC O PETROVI

Peter má skúsenosti ako 2-násobný starosta

Má za sebou odborný tím a spája patriotov

Spravovanie obce nie je žiadna teoretická disciplína, ale dennodenná práca s ľuďmi. Peter Pilinský má vybudovaný a vyskúšaný tím profesionálov na verejnú správu na čele s pani prednostkou. Ako rodený Račan sa dennodenne stretáva s odborníkmi a rešpektovanými osobnosťami, s ktorými konzultuje ďalšie kroky.

Aké výzvy nás čakajú do roku 2022?

Peter Pilinský

Po ôsmich rokoch venovaných budovaniu a obnove vitálnych funkcií našej mestskej časti prichádza čas, aby sme si spolu Raču ešte viac užili. Sústredíme sa na nové projekty pre životné prostredie, voľný čas, šport, dopravu. Na rad sa dostane aj ďalšia fáza revitalizácie historických objektov v našej mestskej časti. Tiež bude treba zaviesť systém rezidenčného parkovania, ktorý uprednostní ľudí s trvalým pobytom pred cezpoľnými!

Stretnime sa spolu v Rači

Peter má skúsenosti ako 2-násobný starosta

Vinobranie 2018

Na vinobraní sa mi najviac páči to, že na jednom mieste stretnem množstvo kamarátov a známych. Je to šanca prehodiť pár slov o tom, ako sa darí v práci, rodine a či slúži zdravie. Tento rok máme vinobranie od piatka 14. do nedele 16. septembra. Neváhajte sa prihovoriť mi aj keď sa ešte nepoznáme, rád sa zoznámim pri dobrom občerstvení či medzi vystúpeniami známych spevákov.

FACEBOOK

Peter má skúsenosti ako 2-násobný starosta

Zápasy FK Rača

K nedeľným dopoludniam patrí okrem omše aj futbal. Snažím sa prísť do areálu FK Rača na Černockého ulici vždy, keď mi to čas dovolí. Dávam do pozornosti, že naši mladí futbnalisti po prvý raz v histórii postúpili do II. ligy! Určite si pár ich zápasov prídem pozrieť. Program mladšieho a staršieho dorastu nájdete tu:

ROZPIS ZÁPASOV

Máte vlastný nápad? Chcete byť informovaný?