Peter Pilinský - Kandidát na starostu Peter Pilinský - Kandidát na starostu

Volíme budúcnosť Rače

Ako majú vyzerať Rača, Krasňany, Východné a život v nich v roku 2022? Starosta Peter Pilinský sa po tretí raz uchádza o vašu priazeň v komunálnych voľbách s programom RAČA 2022. Vytváral ho pri spoločných rozhovoroch s vami, po poradách s odborníkmi a s prihliadnutím na volanie rodákov po zachovaní tradičných hodnôt komunít tak, ako sa formovali po dlhé roky.

Požiarna zbrojnica v Rači ukrýva unikátnu sušiareň hadíc!

Potom, čo sa v Rači podarilo dať do poriadku takmer všetky objekty „každodennej“ potreby, nadišiel čas postarať sa o historické klenoty. Patria k nim Nemecký kultúrny dom, Koloničova kúria a nepochybne aj Požiarna zbrojnica na Detvianskej ulici.

Budovu dostavali v roku 1940, keď sa do nej presťahoval Dobrovoľnícky požiarny zbor. Budova je jednou z dominánt centrálnej časti obce – a nielen vďaka polohe oproti tradičnej račianskej vieche.

Architekt Miloš Juráni ju vníma ako unikát: „Hoci ide o účelovú stavbu, jej architektúra má v sebe aj pridanú estetickú hodnotu. Za najväčší unikát budovy považujem dominantnú sušiareň hasičských hadíc situovanú vo veži zbrojnice.“

Požiarna zbrojnica v Rači ukrýva unikátnu sušiareň hadíc!

Ako sa postupne zmenšoval počet členov zboru aj možnosti jeho nasadzovania, počas socializmu, ale aj po jeho skončení pribúdali budove nové, neprirodzené funkcie. Podľa Jurániho uškodila budove najmä prístavba kotolne v zadnej časti a tiež nevhodné opláštenie plechovými lamelami.

„Hasičiareň bude medzi prvými adeptmi na rekonštrukcie našich historických klenotov v ďalšom období,“ vyhlásil starosta Peter Pilinský, ktorý rekonštrukciu Požiarnej zbrojnice na Detvianskej ulici zaradil do svojho programu Rača 2022. V súčasnosti je v budove okrem spomenutej kotolne tiež rozsiahla expozícia a archív Spolku vyslúžených vojakov M. R. Štefánika, časť sa však využíva aj ako sklad náradia.

Ak človek nechá na chvíľku pracovať svoju fantáziu, okamžite sa mu v týchto priestoroch premietne množstvo možností. Od komunitných projektov cez expozície historických spolkov po čitáreň, rôzne druhy gastro prevádzky (pivovar, vinotéka, kaviareň) a klubovej činnosti.
Čo by ste v citlivo zrekonštruovanej zbrojnici uvítali v budúcnosti vy?

Prečo podporiť Petra Pilinského?

Peter má jasný plán, ako má vyzerať Rača

Pred voľbami budú zo všetkých strán zaznievať otrepané politické gestá. Peter Pilinský je praktický človek. Víziou pre rok 2022 ponúka jasné, zrozumiteľné a realizovateľné projekty pre lepšiu Raču, Krasňany a Východné.

PROGRAM RAČA 2022

Peter má skúsenosti ako 2-násobný starosta

Dokázal, že je dobrý gazda aj manažér

V rokoch 2010-2018 zažila mestská časť obdobie nevídaného rozvoja. Zrevitalizovala verejné priestranstvá, budovy škôl a škôlok, vybudovala nové zariadenia. Pilinský a jeho tím dokázali, že vedia dobre manažovať projekty a gazdovať so spoločným majetkom!

ZISTIŤ VIAC O PETROVI

Peter má skúsenosti ako 2-násobný starosta

Má za sebou odborný tím a spája patriotov

Spravovanie obce nie je žiadna teoretická disciplína, ale dennodenná práca s ľuďmi. Peter Pilinský má vybudovaný a vyskúšaný tím profesionálov na verejnú správu na čele s pani prednostkou. Ako rodený Račan sa dennodenne stretáva s odborníkmi a rešpektovanými osobnosťami, s ktorými konzultuje ďalšie kroky.

Aké výzvy nás čakajú do roku 2022?

Peter Pilinský

Po ôsmich rokoch venovaných budovaniu a obnove vitálnych funkcií našej mestskej časti prichádza čas, aby sme si spolu Raču ešte viac užili. Sústredíme sa na nové projekty pre životné prostredie, voľný čas, šport, dopravu. Na rad sa dostane aj ďalšia fáza revitalizácie historických objektov v našej mestskej časti. Tiež bude treba zaviesť systém rezidenčného parkovania, ktorý uprednostní ľudí s trvalým pobytom pred cezpoľnými!

Stretnime sa spolu v Rači

Peter má skúsenosti ako 2-násobný starosta

Vinobranie 2018

Na vinobraní sa mi najviac páči to, že na jednom mieste stretnem množstvo kamarátov a známych. Je to šanca prehodiť pár slov o tom, ako sa darí v práci, rodine a či slúži zdravie. Tento rok máme vinobranie od piatka 14. do nedele 16. septembra. Neváhajte sa prihovoriť mi aj keď sa ešte nepoznáme, rád sa zoznámim pri dobrom občerstvení či medzi vystúpeniami známych spevákov.

FACEBOOK

Peter má skúsenosti ako 2-násobný starosta

Zápasy FK Rača

K nedeľným dopoludniam patrí okrem omše aj futbal. Snažím sa prísť do areálu FK Rača na Černockého ulici vždy, keď mi to čas dovolí. Dávam do pozornosti, že naši mladí futbnalisti po prvý raz v histórii postúpili do II. ligy! Určite si pár ich zápasov prídem pozrieť. Program mladšieho a staršieho dorastu nájdete tu:

ROZPIS ZÁPASOV

Máte vlastný nápad? Chcete byť informovaný?