Peter Pilinský - Kandidát na starostu Peter Pilinský - Kandidát na starostu

Volíme budúcnosť Rače

Ako majú vyzerať Rača, Krasňany, Východné a život v nich v roku 2022? Starosta Peter Pilinský sa po tretí raz uchádza o vašu priazeň v komunálnych voľbách s programom RAČA 2022. Vytváral ho pri spoločných rozhovoroch s vami, po poradách s odborníkmi a s prihliadnutím na volanie rodákov po zachovaní tradičných hodnôt komunít tak, ako sa formovali po dlhé roky.

Prečo by nemohla mať Rača vlastný traktor na záchranu viníc?

Téma záchrany vinohradov je v Rači aktuálna ako nikdy predtým. Po revolúcii a po zániku JRD sa vlastnícke pomery zmenili, mnohí noví vlastníci sa o vinice nedokážu alebo nechcú starať. To zvyšuje tlak na premenu pozemkov na výstavbu, ktorá zasa kole oči ostatným. Každý by chcel naďalej Raču v obkolesení krásnych obrábaných vinohradov, ale ako to dosiahnuť?

Našťastie, aj vďaka pomoci a mnohým aktivitám úradu a tiež Račianskeho vinohradníckeho spolku sa v posledných rokoch formuje skupina mladých vinárov a vinohradníkov, ktorí dávajú nádej myšlienke, že stáročná tradícia sa u nás predsa len zachová. V územnom pláne sa za posledných 8 rokov nezmenil ani jeden vinohrad na stavebný pozemok.

Prečo by nemohla mať Rača vlastný traktor na záchranu viníc?

Napriek tomu je v chotári stále množstvo viníc, ktoré ostávajú spustnuté a zarastené vysokou trávou. Práve tráva predstavuje živnú pôdu na vznik ničivých požiarov, akých sme boli svedkami aj v júni 2017. Plamene ohrozovali životy ľudí a zničili úrodu a vinič aj tým vinohradníkom, ktorí sa o svoje vinohrady príkladne starajú.

„Žiaľ, súčasný systém sankcií zo strany okresného úradu proti nezodpovedným vlastníkom zlyháva. Prišiel čas zmeniť prístup, upustiť od sankcií a ponúknuť kombináciu osvety a pomocnej ruky,“ vysvetľuje v programe Rača 2022 starosta Peter Pilinský svoj návrh na kúpu takéhoto traktora s meniteľnými násadcami na kosenie a mulčovanie trávy či na orezávanie kríkov: „Podobne, ako vlastní MČ Rača techniku na údržbu verejnej zelene v parkoch, môže kúpiť multifunkčný traktor na kosenie a na iné údržbové práce vo viniciach. Mnohé z viníc patria magistrátu, niektoré majú neznámych vlastníkov, iné nepatria vôbec nikomu…“

V spolupráci so spolkom by vďaka tomu bolo možné robiť základné preventívne práce vo viniciach. Vykonávali by sa na objednávku vlastníkov, keďže na komerčnom trhu ponuka takejto služby chýba. V prípadoch hroziacich úplným zánikom viniča alebo bez možnosti identifikovať vlastníka, by sa mohla základná údržba (kosenie, mulčovanie, orezávanie náletových drevín) vykonať aj na základe výzvy Račianskeho vinohradníckeho spolku. Mestská časť by si následne úhradu vykonaných prác vo výške nákladov uplatňovala priamo u vlastníkov.

Hlavný cieľ by bol však splnený: Riziká požiarov vo viniciach, ohrozenie úrody, výsadby, ale aj majetku, zdravia či životov ľudí v susedstve by sa minimalizovali.

Rača by bola opäť bližšie k záchrane viníc a na vinobranie by pribudla do alegorického sprievodu nová, nablýskaná pýcha. 🙂

Prečo podporiť Petra Pilinského?

Peter má jasný plán, ako má vyzerať Rača

Pred voľbami budú zo všetkých strán zaznievať otrepané politické gestá. Peter Pilinský je praktický človek. Víziou pre rok 2022 ponúka jasné, zrozumiteľné a realizovateľné projekty pre lepšiu Raču, Krasňany a Východné.

PROGRAM RAČA 2022

Peter má skúsenosti ako 2-násobný starosta

Dokázal, že je dobrý gazda aj manažér

V rokoch 2010-2018 zažila mestská časť obdobie nevídaného rozvoja. Zrevitalizovala verejné priestranstvá, budovy škôl a škôlok, vybudovala nové zariadenia. Pilinský a jeho tím dokázali, že vedia dobre manažovať projekty a gazdovať so spoločným majetkom!

ZISTIŤ VIAC O PETROVI

Peter má skúsenosti ako 2-násobný starosta

Má za sebou odborný tím a spája patriotov

Spravovanie obce nie je žiadna teoretická disciplína, ale dennodenná práca s ľuďmi. Peter Pilinský má vybudovaný a vyskúšaný tím profesionálov na verejnú správu na čele s pani prednostkou. Ako rodený Račan sa dennodenne stretáva s odborníkmi a rešpektovanými osobnosťami, s ktorými konzultuje ďalšie kroky.

Aké výzvy nás čakajú do roku 2022?

Peter Pilinský

Po ôsmich rokoch venovaných budovaniu a obnove vitálnych funkcií našej mestskej časti prichádza čas, aby sme si spolu Raču ešte viac užili. Sústredíme sa na nové projekty pre životné prostredie, voľný čas, šport, dopravu. Na rad sa dostane aj ďalšia fáza revitalizácie historických objektov v našej mestskej časti. Tiež bude treba zaviesť systém rezidenčného parkovania, ktorý uprednostní ľudí s trvalým pobytom pred cezpoľnými!

Stretnime sa spolu v Rači

Peter má skúsenosti ako 2-násobný starosta

Vinobranie 2018

Na vinobraní sa mi najviac páči to, že na jednom mieste stretnem množstvo kamarátov a známych. Je to šanca prehodiť pár slov o tom, ako sa darí v práci, rodine a či slúži zdravie. Tento rok máme vinobranie od piatka 14. do nedele 16. septembra. Neváhajte sa prihovoriť mi aj keď sa ešte nepoznáme, rád sa zoznámim pri dobrom občerstvení či medzi vystúpeniami známych spevákov.

FACEBOOK

Peter má skúsenosti ako 2-násobný starosta

Zápasy FK Rača

K nedeľným dopoludniam patrí okrem omše aj futbal. Snažím sa prísť do areálu FK Rača na Černockého ulici vždy, keď mi to čas dovolí. Dávam do pozornosti, že naši mladí futbnalisti po prvý raz v histórii postúpili do II. ligy! Určite si pár ich zápasov prídem pozrieť. Program mladšieho a staršieho dorastu nájdete tu:

ROZPIS ZÁPASOV

Máte vlastný nápad? Chcete byť informovaný?